8 Μαρτίου 2022

Λοιπό επικουρικό προσωπικό
Μέχρι 20 Μαρτίου οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ

Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 24:00 είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://loipoepikouriko.moh.gov.gr υποβολής αιτήσεων του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη […]