Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) και θα φέρει την ηλεκτρονική σφραγίδα της ΑΣΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 για την «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» από 1ης Δεκεμβρίου τρ. έτους και ισχύει για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΕ ΕΔΩ ή με το Σύλλογό μας στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία θα βρείτε ΕΔΩ.