Νομοθεσία

Βασική νομοθεσία για την προστασία των πολυτέκνων

Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα για την προστασία των πολυτέκνων είναι, ο νόμος 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/3-10-1944) «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί προστασίας πολυτέκνων, όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με:
Το, από 19-9/22-10-1953 Β.Δ. (ΦΕΚ 288/Α/22-10-1953) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του υπ’αριθ.1910/1944 νόμου κλπ». Διαβάστε περισσότερα

Το νόμο 860/1979 (ΦΕΚ 2/Α/5-1-1979) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.1910/1944 κλπ).». Διαβάστε περισσότερα
Το νόμο 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006 «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Αγωνιζόμαστε

 1. Για την προάσπιση του θεσμού της οικογένειας
  Γιατί πιστεύει ότι η οικογένεια:
  • Είναι θεσμός ιερός με υψηλή αποστολή.
  • Αποτελεί το εργαστήριο που σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες.
  • Διαμορφώνει και καταρτίζει τους αυριανούς τίμιους πολίτες.
  • Είναι το κύτταρο που στηρίζει την κοινωνία και εξασφαλίζει υγεία στο κοινωνικό σύνολο.
  • Είναι ο χώρος που καλλιεργούνται όλες οι αρετές και ιδιαίτερα αυτή της αγάπης.
 2. Για την υλική και ηθική πρόοδο και προαγωγή των πολυτέκνων
  Γιατί θεωρεί ότι οι πολύτεκνοι:
  • Είναι οι αιμοδότες της Ελλάδος.
  • Δεν αντιμετωπίζονται πάντα με την προσοχή που επιβάλλεται από την πολιτεία, παρά τη Συνταγματική επιταγή.
  • Απολαμβάνουν ίσης φορολογικής μεταχείρισης με τους αγάμους.
  • Στηρίζουν με προσωπικές θυσίες και στερήσεις το Έθνος.
  • Γιατί πιστεύει: Ότι η δημογραφική ανάκαμψη της Ελλάδος διέρχεται μέσα από την στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.
 3. Για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος
  Γιατί δεν θέλει να βλέπει:
  • Να ερημώνεται η ύπαιθρος.
  • Να κλείνουν κάθε χρόνο δεκάδες σχολεία.
  • Να υστερεί η Ελλάδα σε δείκτη γεννητικότητας από τις γειτονικές της χώρες.
  • Να συρρικνώνεται ο πληθυσμός στις ακριτικές περιοχές.
  • Να μαραζώνουν τα χώρια και επέρχεται σταδιακά η γήρανση των κατοίκων τους.
  • Να υπερτερούν σταθερά τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι των γεννήσεων.
  • Να υπάρχουν προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα και να υποθηκεύεται το μέλλον των παιδιών μας.
  • Να δημιουργούνται δυσάρεστες καταστάσεις στις ένοπλες δυνάμεις, ελλείψει στρατευσίμων.
Γιατί θέλει και επιθυμεί:
 • Το ξαναζωντάνεμα της Ελλάδος
 • Να ακούει χαρούμενες παιδικές φωνές
 • Να βλέπει την ζωή να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει
 • Να αισθάνεται ότι υπάρχει ελπίδα
 • Να νιώθει ότι ο τόπος έχει μέλλον και προοπτική.

Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

η διαπίστωση αυτή δεν είναι των πολυτέκνων αλλά του Ανώτατου Διοικητικού δικαστηρίου (ΣτΕ) της χώρας μας, το οποίο με πλήθος αποφάσεων δικαίωσε τους πολύτεκνους που προσέφυγαν σ'αυτό για διάφορους λόγους, που η κοντόφθαλμη δημόσια διοίκηση, σε αντίθεση με το Σύνταγμα ταλαιπωρεί τους πολύτεκνους......