26 Οκτωβρίου 2021

Επιστολή της ΑΣΠΕ με θέμα: ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 & ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

… Εισηγούμαστε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας, στο σύνολό τους, με αναλογικότητα ως προς το πλήθος των παιδιών τους. […]