4 Απριλίου 2022

ΕΠΙΣΗΜΟ
Αυξάνεται η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα διαρκεί εννιά μήνες ενώ το πιστοποιητικό νόσησης έξι μήνες, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 2 Απριλίου. […]