13 Απριλίου 2022

ΔΕΗ:
Βγήκε η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις, αναλυτικά οι θέσεις

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 40 θέσεων προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε η ΔΕΗ. […]